Hem


Välkommen till SystemicWorkers Scandinavia AB

Håkan Sundkvist
Organisationskonsult, M.Sc.

Diplomerad familjeterapeut

Kontaktinformation:
070 562 31 50
hakan(a)systemicworkers.comSystemicWorkers ger  stöd i förändringsprocesser på individ, grupp- och organisationsnivå och är utbildare i bl.a. masterprogrammet i Systemic Leadership and Organisational Studies. Mitt breda intresseområde och min långa erfarenhet som både ledare och konsult inom IT-området samt organisations och ledarutvecklingsfrågor gör att jag har en uttalad helhetssyn på utveckling av organisationer, ledarskap och medarbetarskap. Ett systemiskt syn- och arbetssätt på organisationer, deras medarbetare och ledare. 

En viktig del i arbetet med organisationer är att skapa sammanhang för förändring som utvecklar organisationen genom dess ledare och medarbetare.

Jag verkar även som utbildare i olika sammanhang både inom styrkebaserad verksamhetsutveckling, kombinerad utbildning/handledning av chefer och ledarutveckling inom bl.a. Mastersprogrammet vid Göteborg Centrum för Konsultation (GCK). Leverar under terminen fyra föreläsningar i systemiskt synsätt på organisationer till MittUniversitetet i Sundsvall.

Jag har arbetat som anställd konsult sedan början av 80-talet och i eget företag sedan 2004. Har innehaft olika chefsposter inom kommunal förvaltning den sista som Förvaltningschef. Mellan 2006 -- 2010 har jag varit ansvarig för IT och verksamhetsutveckling i Göteborgs hamn AB samt varit medlem i Företagsledningen.


SystemicWorkers Scandinavia AB samverkar med och är knuten till:

KIM AB och är certifierad konsult för verktyget och metoden KIM.

GCK - Göteborgs Center för Konsultation Celemi AB och är Solution Provider för Celemi AB

SystemicWorkers Scandinavia AB är delägare i Familjeterapeuterna Korsvägen AB